Niemcy
DEUKPLProfil firmy
Sponsorship projects
Nowości
Usługi
Jakość
SmartCorr
Środowisko
Serwis architektów
Referencje
Materiały do pobrania
Wyślij zapytanie
Kontakt

Stopka redakcyjna >  print current side Wyślij ten artykuł do znajomych

Odpowiedzialność za treść:
Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH
Altdorfer Weg 6
14823 Niemegk

Telefon: +49 (0) 33843 642-0
Faks: +49 (0) 33843 642-24

e-mail:  info(at)enviral.de
Strona internetowa:  www.enviral.de

Prezes zarządu: inż. Rainer Rogovits
Sąd Rejonowy Poczdam: Rejestr Handlowy - Wydział B /Spółki/ - HRB 7819
Numer identyfikacji podatkowej: DE 166554396

Projektowanie stron internetowych/Programowanie/Realizacja - Typo3:
WEB-MEDIA
Gerhard  Rauscher & Partner
Landstraße 88a, Breitensee
A-2294 Marchegg
e-mail:  web.media(at)aon.at

Realizacja:
Niniejsza strona sporządzona została przy pomocy programu OpenSource Content Management - System Typo3
( www.typo3.com).

Deklaracja o ochronie danych komputerowych:
Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH pobiera poprzez swoją stronę domową dane osobiste i osobowe jedynie wówczas, kiedy kierujecie Państwo do nas zapytanie poprzez formularz zapytania. Dane osobiste, które Państwo przekazujecie w formularzu zapytania, służyć nam będą wyłącznie do opracowania Państwa zapytania. Wykorzystywane będą one jedynie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów o prawnej ochronie danych osobowych. Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nie będzie przekazywało danych osobowych, a także danych  związanych z konkretnymi osobami, osobom trzecim, nie będzie ich także wyjawiało.

Treść oferty on-line:
Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności w stosunku do aktualności, dokładności, zupełności czy też jakości dostarczonych i oddanych do dyspozycji danych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej przeciwko firmie ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH, które odwołują się do powstałych szkód materialnych lub niematerialnych, które powstały wskutek stosowania lub niestosowania przedstawionych informacji, lub też wskutek stosowania informacji błędnych lub niezupełnych, są niniejszym z zasady wykluczone, chyba że ze strony przedsiębiorstwa ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH zaistniało udowodnione umyślne lub poważne nieumyślne zawinienie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian części oferty lub całej oferty, do uzupełniania lub odrzucenia części lub całej oferty, a także do czasowego lub stałego zatrzymania jej publikacji, bez specjalnej zapowiedzi.


Odsyłacze, wskazówki i linki:
W przypadku odsyłaczy bezpośrednich lub pośrednich do innych stron internetowych ("Linki"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności przedsiębiorstwa ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za treści w nich zawarte możliwy jest jedynie w tym przypadku, gdy przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH zapoznało się z treścią tych stron, i można przypuścić, iż dysponowało ono możliwościami technicznymi usunięcia tych informacji w przypadku, gdyby informacje te były sprzeczne z informacjami przedsiębiorstwa.

Stąd przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH oświadcza w sposób wyraźny, iż w czasie ustalania odsyłaczy do linków, odpowiednie strony zawierające linki wolne były od nielegalnych treści. Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH nie posiada żadnego wpływu na obecny lub przyszły kształt i treści publikowane na stronach związanych linkami z jego stronami. Dlatego też nie bierze ono odpowiedzialności za wszystkie treści publikowane na tych stronach, jeżeli po utworzeniu linków łączących zostały one zmienione. Stwierdzenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy utworzonych w ramach własnej oferty internetowej. Z tytułu wszelkich nielegalnych, błędnych lub niezupełnych treści, a w szczególności z tytułu szkód, które powstały wskutek stosowania lub niestosowania tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada wyłącznie oferent tej strony, na którą wskazuje link (lub do której prowadzi odsyłacz), a nie ten, który poprzez linki jedynie odsyła do odnośnych informacji i publikacji.

Prawa autorskie i prawo do znaków i marek:
Przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH dąży do tego, by we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, dąży także do wykorzystywania sporządzonych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, odwołuje się wreszcie do  grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów bezlicencyjnych. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej, i ewentualnie chronione przez osoby trzecie, marki fabryczne i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony ustaleniom aktualnie obowiązującego prawa do znaków towarowych i marek fabrycznych oraz prawa własności aktualnie zarejestrowanych właścicieli. W przypadku, gdy marki fabryczne i znaki towarowe wymienione są jedynie z nazwy, nie należy wyciągać wniosku, iż nie są one chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie (copyright) dla opublikowanych i sporządzonych przez samo przedsiębiorstwo ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH obiektów, stanowią własność autorów stron. Powielanie lub wykorzystywanie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub publikacjach drukowanych, jest bez wyraźnego zezwolenia przedsiębiorstwa ENVIRAL® Oberflächenveredelung GmbH zabronione.

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności cywilnej:
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej traktować należy jako część oferty internetowej, która posiada łączność z niniejszą stroną. W przypadku, gdy określone części lub poszczególne sformułowania przedmiotowego tekstu, nie odpowiadają, już nie odpowiadają, albo też nie odpowiadają w sposób zupełny aktualnej sytuacji prawnej, pozostałe części niniejszego dokumentu pozostają w swojej treści i w swoim obowiązywaniu nienaruszone.


ENVIRAL ® Oberflächenveredelung GmbH – D-14823 Niemegk, Altdorfer Weg 6 – Telefon +49 (0)33843 642-0 – Telefax +49 (0)33843 642-24 – 0800 368 47 25