www.enviral.de | Środowisko | printed to  22.02.2019 |


environment management-certificate according to ISO 14001

Uwzględniamy aspekt środowiskowy poprzez stosowanie do obróbki wstępnej chemikaliów nie zawierających metali ciężkich, a także naszego produktu „ENVIRAL chromfreie Aluminium-Vorbehandlung“ - „ENVIRAL bezchromowa obróbka wstępna aluminium”. Całą procedurę stosowanej przez nas obróbki wstępnej metodą chemicznie mokrą charakteryzuje przy tym innowacyjna koncepcja ścieków, wolnych od ścieków przemysłowych. Ponadto zbieramy pozostałości po obróbce strumieniowo-ciernej, powstające w ramach mechanicznej obróbki wstępnej i przekazujemy do dalszego przetwarzania na papier ścierny.

Dla uszlachetniania powierzchni przekazywanego nam przez klientów towaru zdecydowaliśmy się w sposób świadomy na metodę malowania proszkowego tworzywami sztucznymi, ponieważ ta metoda uszlachetniania jest w pełni wolna od obecności rozpuszczalników. W przypadku korzystania z systemów „lakieru na mokro“ stosujemy emalie wodorozcieńczalne ubogie w rozpuszczalniki.Download current environment management-certificate according to ISO 14001

ENVIRAL ® Oberflächenveredelung GmbH - D-14823 Niemegk - Altdorfer Weg 6    Telefon +49 (0)33843 642-0 - Telefax +49 (0)33843 642-24
Copyright © 2006. All rights reserved.